CENTRUM Centrum Podróży Koliber w Lublinie. PODRÓŻY

Centrum Podróży Koliber w Lublinie.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER JURKOWSKI TOMASZ

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty i wybrać się z nami w podróż życia, musisz podać nam swoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administrator to osoba lub instytucja, która decyduje o tym czy i kiedy będzie przetwarzała dane osobowe z uwagi na rodzaj swojej działalności, dzięki czemu może wykonywać swoją pracę. Jako biuro podróży, potrzebujemy dostępu do Twoich danych aby umożliwić Ci zakup wymarzonej wycieczki, dlatego to Tomasz Jurkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jurkowski Tomasz Centrum Podróży KOLIBER, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Aby uzyskać wszelkie informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z administratorem listownie na adres ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin bądź elektronicznie na adres mailowy: biuro@e-koliber.pl .

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

realizacji wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej, w tym m.in. umożliwienia Ci zakupu biletu, zapewnienia noclegu, wyżywienia, uzyskania ubezpieczenia (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO);
rozpatrywania reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO);
dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO);
reklamowania i informowania o naszej działalności na Facebooku, o ile wyrazisz na to zgodę, tj. dokonasz subskrypcji funpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO);
publikacji na profilu Facebook oraz stronie internetowej zdjęć z organizowanych przez nas imprez turystycznych, na których może być utrwalony Twój wizerunek jako element tła lub zbiorowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
kontaktowania się z Tobą telefonicznie po zakończonej wycieczce, w celu zbadania poziomu Twojej satysfakcji z usługi turystycznej – abyśmy mogli dowiedzieć się w jaki sposób jeszcze bardziej podnieść jakość naszych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
realizacji przepisów podatkowych i o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Komu możemy udostępnić Twoje dane

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom odpowiadającym za konkretne etapy wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej, tj.: przewoźnikom (np. liniom lotniczym), hotelom, pilotom wycieczek, firmom ubezpieczeniowym, innym biurom turystycznym działającym jako nasi agenci, tj. oferującym organizowane przez nas wycieczki, a także podmiotom wspierającym procesy księgowe oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu.

W zależności od wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy – przekazywanie danych w tym zakresie będzie zatem niezbędne do wykonania umowy o realizację wybranej przez Ciebie wycieczki.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:

przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe;
przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań oraz obowiązków;
do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;
do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta udzielona przez Ciebie zgoda (jeżeli jest ona podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych).
Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby skorzystać z naszych usług i wykupić organizowaną przez nas wycieczkę.

Jakie przysługują Ci prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne;
ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
usunięcia danych np.: kiedy cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie (przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub kiedy Twoje dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo (np. kiedy uznasz, że opublikowane przez nas zdjęcie z imprezy turystycznej przedstawia Twój wizerunek w sposób inny, niż jako element tła lub zbiorowości).
Prawo wniesienia skargi

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, w tym poprzez profilowanie, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Profilowanie nie będzie też wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację. Oznacza to, że informacje, które np. pokażemy Ci na naszej stronie, mogą być powiązane z wycieczkami, którymi poprzednio się interesowałeś. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować nasze usługi do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań.